Usługi projektowe

Jesteśmy z Tobą od początku do końca

ANALIZA OBSZARU INWESTYCJI​
Biuro projektowe zebra informacje o uwarunkowaniach terenu i możliwości zabudowy, w tym:

– uwarunkowania formalne terenu
– inwentaryzacja terenu

Jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonujemy zdjęcia za pomocą drona oraz sporządzamy inwentaryzacje istniejących obiektów stosując najnowsze technologie skanowania 3d za pomocą skanera laserowego FARO FOCUS.

REALIZACJE
PROJEKT KONCEPCYJNY​

Nieodłącznymi elementami projektu koncepcyjnego są fotorealistyczne wizualizacje, bilanse powierzchni, oszacowanie wstępnego kosztu.

Projekt sporządzany od samego początku w technologii BIM. Dzięki temu uzyskujemy w trakcie projektowania trójwymiarowy model budynku, który możemy analizować pod kątem efektywnego wykorzystania powierzchni, zużycia materiałów. Wykonujemy również spacery Spacer 3D z podglądem w okularach VR.

REALIZACJE

ANALIZA CHŁONNOŚCI
Ocena potencjału i możliwości działki. W razie potrzeby wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany jest wielobranżowym uszczegółowieniem projektu koncepcyjnego i obejmuje swoim zakresem elementy niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Elementem projektu budowlanego jest także szereg wymaganych prawem uzgodnień i opinii

REALIZACJE
PROJEKT WNĘTRZ
Sporządzany równolegle z projektem budowlanym i wykonawczym, w pełni skoordynowany międzybranżowo. Obejmuje szereg szczegółowych rzutów, kładów, detali oraz zestawień materiałowych.

REALIZACJE
PROJEKT ZIELENI
Inwentaryzacja istniejącej zieleni, projekty nasadzeń, małej architektury, wytyczne do prac pielęgnacyjnych, zestawienia i bilanse.
PROJEKT WYKONAWCZY/ PRZETARGOWY
Rozwinięcie i uszczegółowienie rozwiązań zawartych w dokumentacji budowlanej na potrzeby realizacji inwestycji, sporządzenie kosztorysów. Przekazywana dokumentacja jest w pełni zweryfikowana, skoordynowana międzybranżowo i kompletna dla celu realizacji.
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH
Wykonanie wizualizacji, filmów, modeli do spaceru 3D.
CZAS TRWANIA INWESTYCJI
Dbałość o realizację inwestycji zgodnie z projektem, udział w naradach technicznych, uzgadnianie i ocenę zasadności rozwiązań zamiennych
PRZEPROWADZENIE PRZETARGU / WYBÓR WYKONAWCY

Kompleksowe wsparcie w wyborze najlepszego wykonawcy dla projektów. Analizujemy oferty, przeprowadzamy ocenę kompetencji i doświadczenia potencjalnych wykonawców, aby zapewnić wysoką jakość i efektywność realizacji.

ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Profesjonalne wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i pozwoleń na użytkowanie budynków. Działamy jako pośrednik pomiędzy naszymi klientami a lokalnymi urzędami, aby upewnić się, że wszelkie wymagane dokumenty i procedury są prawidłowo zrealizowane. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy zapewniamy, że proces ten przebiega sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYBRANE REALIZACJE

SKANOWANIE LASEROWE

Inwentaryzacja 3D

1. INWENTARYZACJA TERENU

Dokładna inwentaryzacja obszaru inwestycji pomaga uniknąć błędów projektowych. Możliwe są również pomiary geodezyjne.

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

Z pomocą skanera laserowego powstaje dokładna inwentaryzacja budynku. Metoda ta jest szczególnie przydatna przy obiektach zabytkowych.

3. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW I SKANÓW DO DALSZYCH PRAC PROJEKTOWYCH

Jako architekci z doświadczeniem przy wykonywaniu skomplikowanych wielobranżowych projektów, wiemy w jaki sposób przygotować pliki do dalszej pracy projektantów.

4. MODELOWANIE 3D W OPROGRAMOWANIU BIM

Na podstawie chmury punktów przygotowujemy model 3D – ARCHICAD / REVIT lub rysunki 2D. Skanowanie i przekazanie chmury punktów o różnej gęstości kolorach i formatach. Wirtualny spacer.

ZAUFALI NAM

baza wiedzy

Sprawdź nasze artykuły

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.